English
English
首页 / 产品 / / 正文

LUNA BED

伴月

高背的床头设计带来舒适的坐靠体验,亦可满足现代人对厚床垫的偏爱,挑空的锥形腿塑造了挺拔的姿态。

查看所有色系:
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
 • POLAR-01

 • NEMO-01

 • A819-1A

 • VILA-01

 • 3385-01

 • 51265-99

 • 3335-01

 • 07238-2A

 • A646-2A

 • TWILL-01

 • RS-28

 • PR-01

 • FC-03

 • FANCY-01

 • SKY-01

 • SKY-02

 • LUXE-01

 • GRACE-01

 • A1095-7D

 • A967-6A

 • A893-15A

 • 3335-21

 • GRACE-02

 • MOON-16

 • A794-8A

 • ATOM-02

 • GRACE-03

 • GRACE-04

 • VILA-26

 • MOON-17

 • A893-2A

 • ATOM-07

 • 3335-22

 • A342-65PA

 • A342-56PA

 • A819-9A

 • A523-15A

 • A816-4A

 • A847-12C

 • VILA-03

 • A562-23A

 • MOON-115

 • MORGAN-01

 • A646-2A

 • NEMO-02

 • NEMO-03

 • PANO-01

 • PANO-05

 • POLAR-02

 • RIVER-03

 • VELVET-01

 • COCO-01

 • T-15

 • Q-06

 • PR-12

 • RS-27

 • RS-20

 • LINEAR-01

 • FANCY-05

 • TYLER-04

 • TYLER-03

 • 3385-99

 • A523-2A

 • A893-1A

 • A1416-2D

 • A523-18A

 • A1416-2B

 • A1416-2A

 • ATOM-03

 • A819-4A

 • VILA-54

 • VILA-19

 • A646-2A

 • COCO-03

 • U-04

 • T-14

 • RS-22

 • FC-08

 • RS-17

 • RS-26

 • PR-04

 • PT-06

 • FU-03

 • LUXE-02

 • GLORY-05

 • VILA-40

 • WALLE-01

 • GLORY-04

 • GRACE-09

 • PANO-02

 • COCO-02

 • U-03

 • T-13

 • RS-25

 • PR-15

 • PR-05

 • LUXE-03

 • VILA-49

 • GLORY-03

 • A1095-8D

 • 1416-7D

 • GRACE-10

 • VILA-42

 • LINEAR-02

 • FANCY-04

 • TYLER-01

 • A1416-10D

 • GLORY-07

 • PANO-03

 • PANO-04

 • VELVET-03

 • RIVER-01

 • T-12

 • T-11

 • RS-24

 • RS-18

 • PT-10

 • FANCY-03

 • FANCY-02

 • TYLER-02

 • SKY-03

 • LUXE-04

 • VILA-21

 • GRACE-06

 • A1095-4D

 • ATOM-01

 • GRACE-08

 • VILA-35

 • GLORY-06

 • ATOM-06A

 • RIVER-02

 • VELVET-04

 • RS-23

 • TWILL-02

 • LUXE-05

 • VILA-08

 • GRACE-05

 • U-05

 • T-16

 • FU-02

 • PT-02

 • PR-02

 • FC-11

产品参数